Zaburzenia przetwarzania słuchowego, znane również jako trudności w przetwarzaniu słuchowym lub trudności w przetwarzaniu auditoryjnym. Jest to grupa problemów związanych z odbieraniem, analizowaniem, interpretacją i przetwarzaniem dźwięków w obrębie układu słuchowego i mózgu. Oznacza to, że dziecko może normalnie słyszeć dźwięki, ale ma trudności w zrozumieniu ich znaczenia lub wykorzystaniu informacji słuchowej w codziennych sytuacjach.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą dotyczyć różnych aspektów przetwarzania słuchowego, takich jak:

Rozumienie mowy: Dziecko może mieć trudności w odbieraniu i rozumieniu mowy, szczególnie w hałaśliwych lub złożonych sytuacjach komunikacyjnych.

Rozpoznawanie dźwięków: Dziecko może mieć problem z identyfikacją różnych dźwięków lub tonów, co może wpłynąć na jej zdolność do odróżniania słów i dźwięków mowy.

Sekwencjonowanie dźwięków: Dziecko może mieć trudności w poprawnym uporządkowaniu dźwięków, co wpływa na umiejętność rozumienia i odtwarzania sekwencji dźwięków, takich jak litery, sylaby lub słowa.

Pamięć słuchowa: Zaburzenie przetwarzania słuchowego może wpłynąć na zdolność zapamiętywania informacji słuchowej na krótką i długą metę.

Skupienie uwagi na dźwiękach: Dziecko może mieć trudności w koncentracji na ważnych dźwiękach i ignorowaniu tła dźwiękowego.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą wpływać na naukę, komunikację, społeczne interakcje i codzienne funkcjonowanie osoby. Dzieci z tymi zaburzeniami mogą mieć trudności w nauce czytania i pisania, a dorośli mogą mieć trudności w zrozumieniu rozmów w grupach lub w tłumnych miejscach.

Warto zauważyć, że zaburzenia przetwarzania słuchowego różnią się od utraty słuchu (głuchoty) – dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mogą mieć prawidłowy słuch, ale mają trudności w przetwarzaniu i interpretacji dźwięków.

Co zrobić w przypadku podejrzenia zaburzeń przetwarzania słuchowego?

Jeśli masz podejrzenie, że ty lub ktoś bliski może mieć zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), warto podjąć pewne kroki w celu uzyskania diagnozy i ewentualnego leczenia. Oto kilka wskazówek:

  1. Obserwuj objawy. Zwróć uwagę na wszelkie objawy sugerujące zaburzenia przetwarzania słuchowego, takie jak trudności w rozumieniu mowy w hałasie. Są to również słabe zapamiętywanie słuchowe, trudności w skupianiu uwagi na słuchaniu, częste prośby o powtórzenie informacji, itp. Zbieranie informacji na temat tych objawów może pomóc specjaliście w diagnozie.

  2. Zwróć się do specjalisty zajmującego się zaburzeniami słuchu, takiego jak Neurologopeda lub terapeuta słuchu, który ma doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń przetwarzania słuchowego. Specjalista ten przeprowadzi szczegółową ocenę słuchu, w tym testy audiologiczne, testy przetwarzania słuchowego i ocenę funkcji językowych.

  3. Na podstawie wyników oceny specjalista będzie w stanie postawić diagnozę i opracować indywidualny plan leczenia. Leczenie zaburzeń przetwarzania słuchowego może obejmować terapię słuchową, trening słuchowy i inne interwencje terapeutyczne, które mają na celu poprawę funkcjonowania słuchowego. W Naszym Centrum Terapii stosujemy metodę NeuroFlow.

Pamiętaj, że każdy przypadek zaburzeń przetwarzania słuchowego jest indywidualny! Dlatego ważne jest skonsultowanie się z odpowiednimi specjalistami, aby uzyskać dokładną diagnozę i dostosowany plan leczenia. Im wcześniej zostaną podjęte działania, tym większe szanse na poprawę funkcjonowania słuchowego i komunikacyjnego.

Czym jest trening słuchowy NeuroFlow?

Trening słuchowy NeuroFlow to program terapeutyczny oparty na neuroplastyczności, który ma na celu poprawę słuchu i komunikacji u osób z różnymi zaburzeniami, takimi jak zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), autyzm, jąkanie się i inne.

Trening słuchowy NeuroFlow opiera się na zasadzie neuroplastyczności, czyli zdolności mózgu do reorganizacji i adaptacji w odpowiedzi na bodźce sensoryczne i trening. Poprzez regularne i intensywne ćwiczenia słuchowe, program stymuluje mózg do zmiany i poprawy procesowania słuchowego. Głównym celem treningu słuchowego NeuroFlow jest poprawa funkcjonowania słuchowego, takiego jak rozumienie mowy, integracja słuchowo-motoryczna, percepcja słuchowa i inne umiejętności związane ze słuchem. Trening ten może również wpływać na inne obszary rozwoju, takie jak koncentracja, uwaga i funkcje poznawcze. Trening słuchowy NeuroFlow wykorzystuje różne ćwiczenia i narzędzia, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestnika. Mogą to być ćwiczenia słuchowe, gry komputerowe, słuchanie muzyki, trening rytmiczny, trening integracji słuchowej i inne. Trening słuchowy NeuroFlow jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i celów uczestnika. Program może być realizowany pod opieką specjalisty, takiego jak neurologopeda, terapeuta słuchu lub psycholog, który dostosowuje trening do konkretnych trudności i celów terapeutycznych. Regularne i konsekwentne uczestnictwo w treningu słuchowym NeuroFlow może prowadzić do poprawy słuchu, komunikacji, koncentracji i innych umiejętności związanych ze słuchem. Efekty treningu mogą być różne u różnych osób i zależą od indywidualnych czynników, takich jak wiek, rodzaj zaburzenia i zaangażowanie w trening.

Jeśli podejrzewasz, że masz lub Twoje dziecko ma zaburzenia przetwarzania słuchowego, warto skonsultować się z lekarzem, audiologiem lub specjalistą ds. terapii mowy (Neurologopeda), aby przeprowadzić odpowiednie badania i diagnozę. Terapia i odpowiednie wsparcie mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi trudnościami i poprawić jakość życia osoby z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Zauważyłeś niepokojące objawy – Zadzwoń i zapytaj o szczegóły