Trening umiejętności społecznych dla dzieci to teoria, która opiera się na kognitywnym nauczaniu społecznym i ma formę regularnego treningu grupowego. Uczestnicząc w naszych zajęciach TUS dla dzieci, można przede wszystkim poszerzyć wiedzę o umiejętnościach społecznych, zwiększyć zakres swoich umiejętności wykonawczych oraz zmienić doświadczenia i przeżycia w sytuacjach społecznych. Zajęcia te uczą przede wszystkim:

– Zdrowych sposobów na odreagowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– Metod rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– Sposobów na utrzymywanie i poprawę koncentracji,
– Technik na pohamowanie nieakceptowalnych społecznie reakcji,
– Kształtowania samooceny.

Na czym dokładnie polega wczesne wspomaganie rozwoju TUS?

Wczesne wspomaganie rozwoju TUS ma formę zajęć, których celem jest wspieranie rozwoju dziecka na wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zajęcia prowadzone są zarówno przez psychologów, jak i pedagogów oraz logopedów. Terapia przeznaczona jest głównie dla dzieci, u których stwierdzono:

– opóźnienie rozwoju,
– zaburzenia ze spektrum autyzmu,
– niepełnosprawność intelektualną,
– opóźnienie rozwoju mowy,
– opóźnienie rozwoju ruchowego,
– wady wzroku,
– deficyty słuchu.

Dzieci mogą skorzystać z terapii już od chwili stwierdzenia u nich nieprawidłowości rozwojowych do czasu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. Oddziaływania terapeutyczne należy wdrażać jak najwcześniej, ponieważ wtedy dają szansę na to, że uda się zniwelować deficyty u dziecka.
Zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju TUS w Centrum Terapii Sensuo.

Masz pytania? Zadzwoń lub odwiedź Nas

(48) 698 44 77 54

al. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław

Jesteśmy obecni na:

© 2024 – Fundacja Sensuo – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona stworzona przez zespół sensuo.org