Integracja sensoryczna to proces rozumienia i reagowania na otaczający nas świat. Obejmuje ona zdolność do przetwarzania informacji sensorycznych pochodzących ze środowiska i naszego ciała oraz wykorzystywania ich do interakcji z otoczeniem. Jest ona niezbędna dla rozwoju, uczenia się i codziennego funkcjonowania. Kiedy proces ten jest zaburzony, może prowadzić do trudności w komunikacji, zachowaniu i interakcjach społecznych.

Przetwarzanie informacji sensorycznych

Kiedy dziecko ma trudności z przetwarzaniem informacji sensorycznych z otoczenia lub ciała, może to prowadzić do problemów z koncentracją, nauką, zachowaniem i interakcjami społecznymi. Najlepiej jak najszybciej podjąć terapię integracji sensorycznej, np. w Inowrocławiu. Oznaki mogą obejmować między innymi nadmierną lub zbyt małą wrażliwość na dźwięk, lub dotyk, trudności z uspokojeniem się po nadmiernym pobudzeniu, trudności ze skupieniem się na zadaniach, unikanie pewnych czynności.

Reagowanie na bodźce sensoryczne

Kiedy dziecko ma trudności z odpowiednią reakcją na bodźce sensoryczne z otoczenia, może przejawiać zachowania takie jak nadpobudliwość, lub impulsywność. Ale też agresja, opór wobec zmian, unikanie pewnych czynności lub skrajne reakcje emocjonalne. Dodatkowo może mieć problemy z zasypianiem lub utrzymaniem snu z powodu nadmiernego wpływu bodźców zewnętrznych.

Rozwijanie umiejętności odpowiednich do wieku

Rozwój umiejętności odpowiednich dla wieku jest bardzo ważny. Z powodu trudności w przetwarzaniu sensorycznym, może mieć problemy z umiejętnościami motorycznymi, takimi jak pisanie lub cięcie nożyczkami, ale też bieganie lub skakanie, umiejętnościami językowymi, jak wyraźne mówienie, społecznymi, samoobsługowymi, takimi jak ubieranie się oraz akademickimi, takimi jak czytanie lub matematyka.